Kunstiga tegelemine teeb lapsed targemaks, julgemaks ja loovamaks

Kritseldamine, joonistamine, voolimine ja kleepimine ei ole lastele pelgalt lõbus ajaviide. Kunstiga tegelemisel on lapse arengus oluline roll.  Kunstitegevused arendavad nii mõtlemisvõimet ja loovust, aga ka lapse üldist aktiivsust. Kunstiga tegelemine = edukus koolis Kunstiga tegelemine pakub lapsele ümbritseva maailma vaatlemise ja arutlemise kogemusi, valikute tegemist ja annab eduelamusi. Just neis tegurites nähakse määravat rolli...

Kritseldamine, joonistamine, voolimine ja kleepimine ei ole lastele pelgalt lõbus ajaviide. Kunstiga tegelemisel on lapse arengus oluline roll.  Kunstitegevused arendavad nii mõtlemisvõimet ja loovust, aga ka lapse üldist aktiivsust.

Kunstiga tegelemine = edukus koolis

Kunstiga tegelemine pakub lapsele ümbritseva maailma vaatlemise ja arutlemise kogemusi, valikute tegemist ja annab eduelamusi. Just neis tegurites nähakse määravat rolli lapse edukuses koolis. Eakohaseid kunstitegevusi peaks lastele pakkuma juba varakult, sest kunsti abil õpivad lapsed ümbritsevat maailma paremini tundma. Neis kasvab eksperimenteerimise julgus ning loovus ja fantaasiameel.

Kasvatusteaduste lektor Vappu Jussi sõnul arendab kunstiga tegelemine lapsi mitmes plaanis  toetades nii lapse vaimset ja emotsionaalset, kui ka sotsiaalset ja füüsilist arengut.

  • Emotsionaalne areng – laps õpib oma loomingust rahuldust tundma, lõõgastuma, erinevaid tundeid väljendama, valmistama rõõmu nii eakaaslastele, vanematele kui õpetajatele ning kogeb eduelamust.
  • Sotsiaalne areng– laps õpib olema iseseisev ning ise otsuseid tegema, vastutama ja teistesse lugupidavalt suhtuma, oma töövahendeid hoidma ja materjale säästma, austama kunstipärandit ja oma kultuuri.
  • Füüsiline areng – areneb silma ja käe koostöö, peenmotoorika ja kompimismeel.
  • Vaimne areng – laps õpib vaatlema, tähele panema, meelde jätma, kujutama, tundma värve ja vorme, erinevaid töövahendeid ja materjale; planeerime, paigutama, järjestama, korrastama; õpib põhjuse ja tagajärje seost ning uute sõnade tähendusi.

Toeta oma lapse arengut ning leia lapsele sobiv kunstikursus kodulähedases Peetris armsas Hope Art stuudios. Täpsem info: https://hopeart.ee/tunniplaan.

Hope Arti laste kunstikursustel toetavad meie professionaalsed kunstiõpetajad igati laste arengut ning lasevad neil tunda rõõmu mõtlemisest, loovusest ja isikupärasest eneseväljendusest!

Kontakt

Radem OÜ
Reg. nr. 16021955

Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Rätsepa põik 2, 75304

Allika tee 7, Peetri, Rae vald
+372 53967467