KODUKORD

 1. Lapse esindaja ja Hope Art Stuudio vahel sõlmitakse leping.
 2. Alla 7 aasta vanune laps tuleb kunstiringi ja ka lahkub sealt koos täiskasvanuga.
 3. Tund algab alati sissejuhatusega ja on oluline osa tunnist. Hilinemisest palun teavitada õpetajat.
 4. Soovitame kohale tulla 5 – 10 minutit enne tunni algust, et valmistada laps tunniks ette (panna ette põll, panna vahetusjalatsid jalga, käia vajadusel tualetis jne), et teised lapsed ei peaks pikalt ootama.
 5. Palume kinni pidada tunni lõpuajast, et õpetaja saaks valmis panna järgmise tunni materjalid ja vahendid.
 6. Kunstiringi ruumides palume lastel oma hoogu väljendada eelkõige kunstis. Ruumides mitte joostes väldime kokkupõrkeid, hoiame teisi lapsi ja oma ümbrust.
 7. Viibime ainult Kunstiringi klientidele mõeldud ruumides ning järgime Kunstiringi teateid ja viitasid.
 8. Laps käitub tundide ajal viisakalt ja lugupidavalt kaasõpilaste ja õpetaja vastu ning suhtub neisse heatahtlikult ja sõbralikult. Käesoleva nõude rikkumisel on Kunstiringi töötajatel õigus rikkuja tunnist eemaldada.
 9. Hoiame puhtust ja korda ning kasutame heaperemehelikult Kunstiringi vara.
 10. Kuulame ja täidame õpetaja antud juhiseid tunniülesannete ja õppetöö ajal käitumise kohta.
 11. Hetkest, kui lapsevanem on tulnud lapsele järele, on ta lapsevanema hoole ja tähelepanu all.
 12. Oma lahkumisest  annavad laps ja täiskasvanu õpetajale märku.
 13. Kui lapsele tuleb järgi keegi teine täiskasvanu, mitte ema või isa, palun andke sellest eelnevalt õpetajale teada.
 14. Haige laps ei tunne end kunstitunnis hästi ja haigestuvad ka kaaslased. Silmnähtavate haiguse tunnustega (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne) last vastu ei võeta.
 15. Laps tuleb jätta koju ka juhtudel, kui ta võtab ravimeid või kui ta ei tohi õue minna. Samuti ei anna õpetaja lapsele vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid ise võtta.
 16. Kui laps kunstitunni jooksul haigestub, anname sellest kohe lapsevanematele teada ja palume lapsele järele tulla.
 17. Kasutame põlle laste riiete kaitsmiseks, kuid lapsevanem peab teadma, et kunstitunnis võivad riided määrduda, värvid võivad jätta jäävaid plekke.
 18. Nõu ja abi saamiseks palume suhelda meilitsi, kui tundub, et õpetajal ei ole võimalik pikemalt vestelda. Samuti ootame tagasisidet ja ettepanekuid.
Kontakt

Radem OÜ
Reg. nr. 16021955

Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Rätsepa põik 2, 75304

Allika tee 7, Peetri, Rae vald
+372 53967467